2016 :: H20 house :: dubrovnik

program: public . permanent + temporary exhibition / social center

 

Rekonstrukcijom postojeće vodovodne stanice u prezentacijski centar izvorne dubrovačke vode dobiva se jedno od više mogućih, točkasto disperziranih mjesta interesa u Rijeci dubrovačkoj s potencijalom da dijelom turistički odterete povijesnu gradsku jezgru. Projektom se tematizira revitalizacija spone grada i njegovog zaleđa, tj. odnos periferije i centra uz mogućnost drugačijih interpretacija postojećih narativa i generiranja novih. Komunalno-tehnička instrastruktura prenamjenjuje se u hibridni oblik društveno-turističke namjene čime se otvara potencijal stvaranja novog mjesta društvenosti.

Prizemni dio građevine sačuvan je u izvornom obliku te formira s prilaznim platoom i konzolnom terasom integralnu cjelinu. Maksimalna prostorna fleksibilnost prizemne hale te njezina programska nedeterminiranost i otvorenost omogućavaju različite moguće scenarije korištenja. Trg – nova Placa vode zajedno s Kućom vode postaje suštinski otvoren prostor kojim se anticipira polivalentno korištenje ovisno o potrebi i dnevnim i sezonskim oscilacijama. Moguće je zamisliti dodatne sadržaje u rasponu od formalnih okupljanja, koncerata, edukacija do dječje igre, zabave, sajma i neformalnog susreta.

Gornji dio postojeće građevine se zamjenjuje kompaktnim volumenom koji se iz funkcionalnih i formalno-urbanističkih razloga transformira substrakcijom od postojećeg korpusa i adicijom novih volumena. Tektonika i odabrani materijal novog volumena s dodanim aneksima interpretira lokalni vernakularni vokabular uz potrebnu transpoziciju oblikovnog jezika u suvremeno.

 

 

h2o

 

IMG_8494

 

dia_h20

 

IMG_8536

 

BACK ELEVATION

 

Render2

 

axa

 

SIDE ELEVATION1

 

IMG_8502

 

Render1

 

next project >>