2013 :: the TET : technological & scientific incubator :: vucevica

public competition : 3rd prize

program: public . office

authors: davor busnja . damir vitkovic

co-author: ida polzer

 

lzuzetan prirodni krajolik određen je dinamičnom topografijom: stožastim formama glavica i vrtača i obroncima planine Kozjak. Teritorij je lišen prisutva čovjeka u smislu urbanih i ruralnih gradbenih elemenata. lnfrastukturni potez autoceste, kao jedina i istovremeno vrlo snažna intervencija u širem kontekstu, stvara određenu napetost i podjelu u prirodnom okolišu. Ambijent odlikuje ekstrahumano mjerilo.

Vrlo ambiciozan program znanstveno tehnološkog parka zamišljen je kao inicijator i generator razvoja konkurentnog i dinamičnog gospodarstva temeljenog na znanju. Projektom zadani ciljevi nameću neku novu stvarnost u dihotomiji s lokalnim identitetima, načinom života i mentalitetom.

Vankontekstualnost, nepostojanje mjerila, kao i programom zadano redefiniranje društvene stvarnosti anticipiraju koncept kuće koja to nije; kuće kao mehanizma s ambicijom pomirenja višestrukih prostornih i društvenih opozicija i kontradikcija.

Dispozicija građevina unutar ZT parka uvjetovana je postojećim vrtačama koje formiraju svojevrsnu mrežu pješačkih i ozelenjenih mjesta i poteza. Centralni objekt ZT parka tektonski je zamišljen kao masivan solid iznad slobodnog i fluidnog prizemlja; kao sofisticiran, pragmatičan i efektivan radni stroj napramapostavljen ,,mekom” i arkadičnom okolišu. Kompaktan dvoetažan volumen izveden od čelične konstrukcije perforiran je nepravilnim rupama koje osiguravaju prirodno osvjetljenje radnih prostora. Prizemnu etažu definiraju sjena radnog stroja iznad i snopovi svjetlosti kroz pukotine u njemu. Prodori svjetla naglašavaju ritmičnost fluidnog

prostornog toka prizemlja u kojem se izmjenjuju i nadovezuju različite sekvence programa i prirodnog krajolika.

.

kontekst2

tet_online_by_kawassass00-d63omb4

 

makete_02

 

 

 

 

 

 

D:PROJEKTIvucevicaFINAL�2_DWGRAZBIJENA PERSPEKTIVA Model (1

 

ext__01

 

dia001

dia2-3

 next  project  >>