2020 : lapad public corner . dubrovnik . hr

javna površina, stadion lapad, dubrovnik

project: 2019

completed: 2020

site area: 400m2

Glavne karakteristike javne površine uz stadion Lapad koje formiraju njegov identitet i način korištenja obilježene su vizualnim i zvučnim zasićenjem te postojećim muralom na ogradnom zidu stadiona. Radi se o proširenju pločnika na istaknutom mjestu raskršća. Cilj projekta je bio zadržati duh mjesta uz nenametljivo unaprijeđenje i opremanje urbanom opremom. Proširenje komunikacije oblikovano je promjenom u karakteru podne površine: raster opločnika je zamijenjen monolitnom plohom u istom materijalu i teksturi. Promjenom hodne plohe, urbanom opremom i postojećim stablom definirano je mjesto za susret i kraći boravak. Osnovna intencija nije bila stvoriti dopadljiv i poliran ambijent kao nametljivu suprotnost postojećem identitetu mjesta, već potvrditi postojeći karakter lokacije.