2017 :: DHMZ :: zagreb . hr

public competition . 4th prize

office building :: meteorological and hydrological service center

bruto area: 19300 m2

site area: 19400 m2

 

Zgradom DHMZ-a afirmiraju se osnovne urbanističke propozicije zadane urbanističkim planom uređenja za studentski kampus Borongaj kao paket varijabilnih parametara posebno uzevši u obzir proceduralnost i vrijeme: kuća koja se uklapa u postojeći neizgrađeni i nisko konsolidirani okoliš jednakovrijedno kako sada tako i nakon 5, odnosno 20 godina. Društveni kontekst obilježen diskontinuitetom, naglim prekidima i novim počecima traži fleksibilnost i otvorenu logiku u smislu prihvaćanja neizvjesnih ishoda realizacije urbanističkog plana.

Koncept je temeljen na superpoziciji više različitih  tipoloških obrazaca (kutija, prsten, lamela, toranj).  Pored sukladnosti načinu gradnje propisanim UPU-om (klaster), tipološki hibrid posjeduje otvorenost da se uklopi u postojeću fizičku i plansku zadatost uz anticipaciju vjerojatnih promjena u budućnosti. Primjenom različitih tipoloških obrazaca postiže se univerzalan odgovor na planirani (i postojeći) urbani kontekst: uklapanje u budući kampus uz zadržavanje potrebne samodostatnosti i postizanja potrebne otvorenosti građevine u smislu prilagodljivosti neizvjesnoj budućnosti.

 

 

PLAKATI - A3.ai

 

PLAKATI - A3.ai

 

PLAKATI - A3.ai

 

PLAKATI - A3.ai

 

PLAKATI - A3.ai

 

PLAKATI - A3.ai

 

PLAKATI - A3.ai

 

PLAKATI - A3.ai

 

next project >>